PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ p.o.

V  SEZÓNĚ  2017 – 2018

                                                                                                                                        

K zabezpečení zimní údržby města je zpracován seznam přechodů pro chodce a zastávek MHD /viz příloha č. 1/, které  budou  udržované  v  rámci  zimní  údržby  2019/2020 od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 Technickými službami města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou.

Jedná se o zabezpečení ZÚ na chodnících na náměstí, na ul. Schlattauerova – levá strana, na ul. Křížkovského – od kostela k Mostní, na ul. Smetanova – od přechodu pod školkou k ulici Smetanova, 44 přechodů pro chodce a 10 zastávek MHD. Tyto budou čištěny ručně, posyp bude prováděn posypovým vozíkem  případně ručním posypem z dočasně vytvořených samoobslužných skládek posypového materiálu.

Rozsah prací je dán u přechodu pro chodce v šířce vyznačeného přechodu, u zastávek v šířce minimálně 5 m. K zabezpečení úklidu sněhu v rámci ZÚ vyčlení příspěvková organizace síly a prostředky v podobě jednoho užitkového vozidla RENAULT, dvou sněhových fréz a cca 20 pracovníků VPP (veřejně prospěšné práce) - ručních čističů.

V seznamu přechodů a zastávek MHD je stanoveno pořadí důležitosti, které je vyznačeno za každým pořadovým číslem přechodu a zastávky:

I.              Pořadí důležitosti                                     - přechody u škol, chodníky na náměstí

II.            Pořadí důležitosti                                     - obslužné přechody

III.           Pořadí důležitosti                                     - po ošetření přechodů I. a II. pořadí

Nástup pracovníků bude zabezpečen v časovém rozmezí od 06,00 hod. do 14,30 hod..

V případě sněhové kalamity nebo v případě, že vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 cm, budou zaměstnanci příspěvkové organizace provádět úklid sněhu v SO, NE a o svátcích, o jejich nasazení rozhoduje ředitel příspěvkové organizace.

Hlavní dispečer -Tomáš Říha               - 724 579 987 odpovědný za provádění zimní údržby vyčleněných úseků

Dispečer č. 1 - Petr Hrabovský                 - 724 515 678

Dispečer č. 2 - Petr Polomík                  - 603 653 968

Ostatní přechody, zastávky MHD a lávky budou udržovány firmou TS Valašské Meziříčí s.r.o., M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí.

Ve Valašském Meziříčí 30.Září 2019

Milan Bitto.

ředitel

Příloha číslo: 1             

A) SEZNAM PŘECHODŮ, CHODNÍKŮ A ZASTÁVEK MHD UDRŽOVANÝCH TECHNICKÝMSLUŽBAMI MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  p.o.

ul. Rožnovská

   
1. /III.  u Zekomu   1x
2. /I. u Lídlu 1x
3. /I.  u Lídlu 1x
     

ul. Vsetínská

   
4. /I. u hvězdárny 1x
5. /I. u hlucháku 1x
     

ul. Sokolská

   
   
6. /I. křižovatka s Královou (u trafiky)  1x 
7. /I. u budovy České pošty 1x 
8. /II. nad prodejnou DARA  1x 
9. /I.  kruhový objezd u balíren  1x 
10. /I.  kruhový objezd u balíren  1x 
11. /I. kruhový objezd u balíren  1x 
12. /I.  kruhový objezd u balíren  1x 
13. /I.  kruhový objezd u balíren  1x 
14. /I.

kruhový objezd u Panáčka včetně dešťové vpusti (ze směru od ul. Sokolská)

1x 
     

ul. Králova

   
15. /I. u základní školy Vyhlídka I.  1x 
16. /II.  u krizového centra  1x 
17. /II.  u krizového centra  1x 
   

ul. Nádražní

   
18. /II.  křižovatka se Svěrákovou ul.  1x 
19. /II. u pily  1x 
20. /I.  u budovy ČD  1x 
21. /I.  u vlečky  1x 
     

ul. Křižná

   
22. /I.  u speciální školy  1x 
23. /I.  u speciální školy  1x 
24. /I.  u základní školy  1x 
25. /III.  u parkoviště u restaurace Čínské bistro  1x 
     

ul. Šafaříkova

   
26. /I.  u hlucháku  1x 
27. /I.  křižovatka s Nerudovou ul.  1x 
28. /I.  křižovatka se Smetanovou ul.  1x 
29. /I.  křižovatka se Smetanovou ul.  1x 
30. /I.  křižovatka se Smetanovou ul.  1x 
31. /I.  u mateřské školy  1x 
     

ul. Zašovská

   
32. /II.  u úřadu  1x 
33. /II.  u skláren  1x 
34. /III.  u Tesly  1x 
35. /II.  u finančního úřadu  1x 
36. /I.  u autobusového nádraží  1x 
37. /I.  od autobusového nádraží k tržnici  1x 
     

ul. Žerotínova

   
38. /I.  u základní školy  1x 
39. /I.  u dětského domova  1x 
40. /I.  u Černé Hory, Citadely  1x 
41. /I.  u Černé Hory, Citadely  1x 
   
     

ul. Masarykova

   
42. /II. u hřbitova 1x 
43. /II. u hřbitova 1x 
     

 

ul. Solární

   
44. /III.  u křižovatky s Rožnovskou ulicí  1x 
     

B) CHODNÍKY

   

Náměstí

   
1. /I.  Chodník kolem celého Náměstí  4x 
     

ul. Schlattauerova

   
2. /III.  Chodník levá strana  1x 
     

ul. Křížkovského

   
3. /III.  Chodník od kostela po Mostní  1x 
     

ul. Šafaříkova

   
4. /II.  Chodník od ul. Smetanova po MŠ Štěpánov  1x 
     

C) ZASTÁVKY MHD

   
1. /II.  Masarykova u kostelíka  2x 
2. /II.  Masarykova u JMP /křižovatka Jičínská  2x 
3. /II.  Masarykova u hřbitova  2x
4. /II.  Sokolská u Dary  2x 
5. /II.  Rožnovská u Lídlu  2x
     

D) SCHODY

   
1. /III. ul. Žerotínova - schody pod Citadelou  1x
2. /III. Ul. Palackého - schody od parkoviště 2x