Provozní řád - Dětských hřišt

rad-hriste

Dětská hřiště

Naše příspěvková organizace má ve správě celkově dvanáct dětských hřišť, která se řídí Provozním řádem dětských hřišť.

Jsou to tato hřiště: ul. Vodní

                               ul. 1. Máj – dolní

                               ul. 1. Máj – horní

                               ul. Králova

                               Štěpánov – ul. Luční x ul. U vodojemu

                               Štěpánov – ul. Luční

                               Štěpánov – ul. U vodojemu

                               Kasárna - u Charity

                               ul. Příční

                               ul. Vodní - workout

                               ul. Písečná

                               ul. Čajkovského

Z těchto dětských hřišť jen jedno má trochu odlišný režim provozu a to dětské hřiště na ul. Vodní, které každý den ráno dle provozní doby odemykáme a v podvečer jej opět uzamkneme.

Ostatní dětská hřiště, pokud jsou oplocena, jsou volně přístupná a neuzamykají se ani po provozní době.

Každé dětské hřiště je minimálně jednou denně našim pracovníkem uklizeno a je provedena pohledová kontrola mobiliáře. Případné závady jsou ihned nahlášeny na MěÚ odbor komunálních služeb k zajištění opravy. Kromě toho, jedenkrát za týden provede náš pracovník – koordinátor podrobnou kontrolu každého hřiště a případné závady fotograficky  zdokumentuje a toto je ihned předáno opět na MěÚ odbor komunálních služeb k zajištění opravy. Drobné opravy provádíme operativně sami.

 

ul. Vodní

vodni-1-m  vodni-2-m  vodni-3-m 

ul. 1. Máj - dolní

maj-1-m  maj-2-m  maj-3-m 

 

ul. 1. Máj - horní

 

IMG 1556-2  IMG 1559-2  IMG 1561-2 

ul. Králova

kralova-1  kralova-2 

kralova-3

Štěpánov – ul. Luční x ul. U vodojemu

vodojem-1  vodojem-2  vodojem-3

Štěpánov – ul. Luční

lucni-1  lucni-2  lucni-3 

Štěpánov – ul. U vodojemu

vodojem2-1  vodojem2-2  vodojem2-3

Kasárna - u Charity

IMG 1563-2  IMG 1565-2  IMG 1570-2 

ul. Příční

IMG 2058-2  IMG 2061-2  IMG 2060 

ul. Vodní - workout

workout-m1  workout-m2  workout-m3 

ul. Písečná

workout-m1  workout-m2  workout-m3 

ul. Čajkovského

workout-m1  workout-m2  workout-m3